Trong Hũ Vàng Có : 15,110,000Vnđ


Đang Có 1879 Người Tham Gia 【QUAY KIM CƯƠNG】

Nổ Hũ KC Thời Gian Tên
ĐỊA NGỤC 20.000KC 8 Phút Trước Văn Tài
Trúng Ô 252KC 15 Phút Trước Nguyễn Thừa
Trúng Ô 2222KC 28 Phút Trước Trường Công
Trúng Ô 362KC 39 Phút Trước Kim Anh
Nổ Hũ 252KC 47 Phút Trước Hoàng Mỹ
Trúng Ô 3222KC 68 Phút Trước Như Ý
Nổ Hũ Nhỏ 111KC 88 Phút Trước Trần Huệ
Nổ Hũ Tiền Shop Thời Gian Tên
Nổ Hũ Tiền 1.000.000đ 1 Giờ Trước Trâm Anh
Nổ Hũ Tiền 750.000đ 5 Giờ Trước Doanh Tài
Nổ Hũ Tiền 7.200.000đ 12 Giờ Trước Đô Mỳ
Nổ Hũ Tiền 3.900.000đ 48 Giờ Trước Mỹ Dung
Nổ Hũ Tiền 9.800.000đ 54 Giờ Trước Bé Kiều