Play Center Play

Trong Hũ Vàng Có 9,670,000đ

Nổ Hũ Tiền Thời Gian Tên
Nổ Hũ 9.999 KC 1 Giờ Trước Văn Tài
Trúng 250 KC 5 Giờ Trước Nguyễn Thừa
Trúng Tài Khoản Vip 12 Giờ Trước Trường Công
Trúng 6.789 KC 48 Giờ Trước Kim Anh
Nổ Hũ Tiền 7,680,000đ 54 Giờ Trước Hoàng Mỹ