Play Center Play

Trong Hũ Vàng Có 15,140,000đ

Trúng MP40 LV7 Thời Gian Tên
Trúng GIF Nhận MP40 Lv7 1 Phút Trước Văn Tài
Trúng 5000 KC 12 Phút Trước Nguyễn Thừa
Nhận 5 Mảnh Ghép MP40 18 Phút Trước Trường Công
Trúng 9.999KC 38 Phút Trước Kim Anh
Nhận 3 Mảnh Ghép MP40 39 Phút Trước Hoàng Mỹ